CZ   EN  
Domů

Využití 

Vlastnosti žáruvzdorných výrobků

  • minimální teplotní roztažnost
  • výrobky je možno ukládat přímo do horkého prostředí
  • výrobky je možno keramicky svařovat (zejména tvarové výrobky s fosfátovou vazbou)
  • vysoká odolnost proti změnám teplot
  • výrobky zahřáté na 950 °C a ochlazené vodou neprokazují viditelné poškození i po 35 zchlazovacích cyklech
  • při dlouhodobém použití při teplotách nad 1100°C dochází ke krystalizaci na cristobalit popř. trydimit a výrobky ztrácí odolnost proti změnám teplot a nízkou teplotní roztažnost. Rekrystalizované výrobky pak vykazují vlastnosti srovnatelné s klasickými dinasovými výrobky.

 

Možnosti využití žáruvzdorných výrobků

  • běžné a horké opravy dinasových vyzdívek sklářských pecí
  • ochranné, stínící tvarovky, clony ze zavěšených tvarovek popř. desek zejména ve sklářských pecích
  • běžné a horké opravy koksárenských baterií apod.
  • v oblasti hutnictví a slévárenství jako pomocný materiál odolávající teplotním šokům.


Ve sklářském průmyslu se nejvíce uplatňují jakostní známky KSI 99, KSP 98 a KSTC. Pro utěsňování drobných trhlin, dilatačních spár apod. jsou používány směsi KSH 0-3 resp. KSH 0-6 a v posledním období zejména plastický tmel KSILPLAST 99.

V oblasti hutnictví, slévárenství a koksárenství se nejčastěji používají výrobky s chemickou vazbou, jakostní označení KSP 95C, KSP 98 a KSI 99. Všechny druhy výrobků jsou vhodné i pro keramické svařování porušených žárovzdorných vyzdívek.

Rovněž jsou v těchto oborech hojně používány všechny druhy netvarových výrobků.


Fotografie žáruvzdorných výrobků zde

tel     gsm: 731 584 854     tel/fax: 461 547 080        info     velbates@unet.cz    www.velbates.cz    velb.cz

Vyrobilo studio NetAction.cz